GŁÓD A BIOPALIWA

Wg Martina Caparrosa…

W 2013 r. wyprodukowano 85 mld litrów etanolu. 90% zużyto w USA i Brazylii. Etanol może być dodawany do benzyny. W ciągu ostatniego półwiecza techniki agrarne rozwinęły się. Świat Zachodu stanął przed problemem nadprodukcji żywności. Odpowiedzią był eksport taniego zboża oraz wykorzystanie go do karmienia zwierząt. W USA krowy, świnie, kurczaki zjadają 70% zbóż. Zboża wykorzystuje się również do produkcji syropu kukurydzianego, detergentów, tekstyliów, biopaliw. Etanol amerykański produkowany jest z kukurydzy – jednej z głównych upraw tego kraju. USA produkują 35% kukurydzy na świecie. Prawo USA stanowi, że 40% zasobów tego zboża musi być wykorzystane do tankowania samochodów. Potrzeba 170 kg kukurydzy,  żeby wypełnić bak samochodu. W każdym roku napełnianych jest 900 mln baków. Kukurydzy z USA wykorzystywanej do produkcji bio-paliwa wystarczyłoby, aby każdy głodujący otrzymywał jej pół kg dziennie. Rząd przyznaje również miliardowe subsydia dla tych, którzy produkują kukurydzę. Wykorzystywanie ziarna do produkcji paliw jeszcze bardziej wiąże ceny produktów rolnych z cenami ropy – jeśli wzrasta cena benzyny, wzrasta i etanolu, a z nim kukurydzy. Produkcja roślin przeznaczonych do transportu i karmienia zwierząt rywalizuje z produkcją roślin do spożycia.

Co PIĘĆ  sekund gdzieś na świecie umiera z głodu 1 dziecko.

Dodaj komentarz