Bogata krowa…

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) – Katolicka Agencja na rzecz Rozwoju, przeprowadziła analizę w 2002 r., która wykazała że 1 krowa europejska otrzymuje od Unii około 2,2 USD na dzień, 800 USD rocznie. Każda z nich była bogatsza niż 3,5 mld ludzi – połowa ludności świata.

Dodaj komentarz