O 'FOOD WASTE’ W WIEDNIU! PREZENTUJEMY NASZ PROJEKT NA MIĘDZYNARODOWYM FORUM

już w Wiedniu. Dziś prezentujemy nasz projekt i podejście do pomiaru ilości, struktury i wartości 'food waste’ w gastronomii. Transnational meeting on Food Waste Prevention in Hotels – jesteśmy jednymi z mówców wraz z p. dyr. Janosiewicz z ACCOR-a, BOKU Institute of Waste Management i United Against Waste. W planie również wizyta w Hotelu Stefanie uznawanego za dobrego praktyka w dziedzinie ograniczania 'food waste’ oraz warsztaty.Szczegółowa relacja – po zakończeniu konferencji 🙂

Dodaj komentarz