EUSBSR Gdańsk i nasza prezentacja nt. food waste w hotelarstwie w Polsce

Dziś występowałem w jednym z paneli na Forum EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region) w Gdańsku.
https://strategyforum2019.eu/
Tematem prelekcji było podzielenie się ze słuchaczami naszymi doświadczeniami dotyczącymi ograniczania marnotrawstwa jedzenia w hotelach – hotel guest: friend or foe in the fight against food waste…czy gość hotelu to zwolennik czy może przeciwnik walki z marnotrawstwem jedzenia?
Z dyskusji wyszło nam, że gość może być przyjacielem i zwolennikiem zmian i redukcji food waste, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o to, żeby:1. Hotel zachowywał się w sposób rzetelny – jeśli angażuje się w walkę przeciwko marnotrawstwu jedzenia to robi to na serio a nie jedynie jako deklaracje na papierze.2. Pracownicy hotelu powinni podchodzić do problemu również w poważny sposób – system motywacyjny powinien wspierać odpowiednie zachowania redukujące marnotrawstwo jedzenia.3. Hotel nie boi się interakcji z gośćmi: chodzi o przekazywanie rzetelnej informacji o poziomach 'food waste’, skali redukcji, budowania świadomości, poszukiwania informacji zwrotnej przez hotele.4. Hotel podchodzi do sprawy poważnie i odrabia swoją pracę domową: mierzy, analizuje, rozumie problem i wie dlaczego dochodzi do marnotrawstwa jedzenia.
Czas na bardzo poważne podejście do sprawy marnotrawstwa jedzenia w hotelach!

Dodaj komentarz