Postulaty europejskich NGO’s dotyczące ograniczania odpadów

Oto wspólne stanowisko kluczowych NGO’sów w UE dotyczące ograniczania odpadów. Nr 2 dotyczy marnowania jedzenia. Pełna zgoda – bez rzetelnych i wiarygodnych pomiarów nigdy nie ograniczymy skali zjawiska (zarówno w skali makro – gospodarek jak i skali mikro – konsumentów i poszczególnych firm).

Zgodnie z tym co mówił guru zarządzania Peter Drucker: 'you can’t manage what you can’t measure’.

10 policy priorities to reduce waste

Dodaj komentarz