Zero waste wchodzi ‚pod strzechy’ restauracji: nasz projekt dla Restauracji ORZO

Restauracje ORZO naszym klientem. Chodzi o wzmocnienie podejścia zero waste w tym przede wszystkim lepsze planowanie produkcji i ograniczenie ‚food waste’.

Wkrótce opublikujemy poprojektową rozmowę z p. Maciejem Żakowskim, jednym ze współwłaścicieli sieci ORZO, dotyczącą podejścia zero waste w Jego restauracjach oraz planów biznesowych na 2020!

Dodaj komentarz