Pomiary 'food waste’ przynoszą widoczne i mierzalne efekty!

Nie ma lepszego dowodu na to, że pomiary 'food waste’ mają praktyczny wymiar! Po prezentacji wyników naszych analiz, reakcja kucharza w jednym z hoteli była natychmiastowa. Poniższa kartka z instrukcją zawisła w widocznym miejscu w kuchni 🙂

'Proszę zmniejszyć ilości wydawanych sałatek i dodatków o 50% na wszystkie bufety! Mała rezerwa w chłodni może zostać!’

Dodaj komentarz