Zostaliśmy członkiem Platformy UE ds. walki z marnowaniem jedzenia!

EU Platform on Food Losses and Food Waste (europa.eu)

Zostaliśmy wybrani na nową kadencję 2022-2026 jako członek Unijnej Platformy ds. Strat Żywności i Marnowania Jedzenia!

Jesteśmy jedyni z Polski spoza sektora rządowego oraz wśród 3 podmiotów komercyjnych z całej UE.

Dodaj komentarz