Pierwsze spotkanie unijnego podzespołu ds. działań i implementacji (food waste): 24.06.2022

EU Platform on Food Losses and Food Waste (europa.eu)

Wczoraj w ramach naszego członkostwa w Platformie EU ds. marnowania jedzenia (EU Platform on Food Losses and Waste) odbyło się pierwsze spotkanie podgrupy ds. działań i implementacji (action and implementation sub-group).

Tematem spotkania były dobrowolne porozumienia (voluntary agreements), które podpisywane są w ramach B2B i B2G. Dotyczą zobowiązań związanych z ograniczaniem marnowania jedzenia.

Swoje doświadczenia przedstawiały takie kraje jak: Holandia, Norwegia, Belgia, Grecja, Włochy czy Dania.

#foodwaste

Dodaj komentarz