Prezentujemy w Komisji Europejskiej! 20.10.2022

Dziś w Brukseli na plenarnym spotkaniu europejskiej Platformy ds. niemarnowania żywności (EU FWL Platform: https://food.ec.europa.eu/…/eu-platform-food-losses-and…

Prezentowałem status pracy jednej z podgrup ds. monitoringu niemarnowania żywności (sub-group on monitoring food loss and waste)

EU Platform on Food Losses and Food Waste (europa.eu)

Dodaj komentarz