Poszukujemy wykonawcy strony www!

ZAPYTANIE O CENĘ W związku z realizacją projektu nr POPW.01.01.02-06-0059/22 pn. „Rozwój i wdrożenie rozwiązania KuMin.Gastro: systemu do optymalizacji produkcji oraz food cost, zarządzania magazynem oraz ograniczania marnowania żywności w gastronomii.”

Zwracamy się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na usługi związane ze stworzeniem strony WWW. Przedmiotem zamówienia jest indywidualny projekt responsywnej (automatycznie dopasowująca się do wielkości ekranu) strony internetowej w wersji desktop oraz mobilnej obejmującej 2 wersje językowe (PL, EN).

Projekt strony www będzie wynikiem przeprowadzonego rebrandingu marki oraz poniżej opisanych założeń.

– Kodowanie frontendu serwisu w technologii HTML5/JS (ES6)/CSS3;

– Protokół używany do komunikacji ze światem – https, wykonawca zapewni wykupienie oraz instalację odpowiednich certyfikatów SSL;

– Kompatybilność z wyszukiwarkami: FireFox, Safari, Chrome, Edge;

Etapy prac, istotne postanowienia umowy i zasady współpracy:

• koncepcyjne, wizualne oraz graficzne opracowanie strony internetowej (projekt wstępny);

• techniczne (informatyczne i graficzne) wykonanie strony internetowej, zgodnie z najnowszymi trendami i standardami dla stron internetowych biznesu zaawansowanych technologii;

• uruchomienie, wdrożenie, wypełnienie treścią strony internetowej na podstawie danych i materiałów przekazanych przez Zamawiającego, który przed podjęciem przez Wykonawcę prac nad mapą strony, udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane materiały zdjęciowe, filmowe, graficzne, tekstowe, a jeśli Zamawiający nie posiada materiałów koniecznych do funkcjonowania któregokolwiek elementu strony internetowej, Wykonawca jest w obowiązku stworzyć materiały we własnym zakresie;

• Implementacja i testowanie oprogramowania;

• Przekierowanie ruchu z istniejącego bloga Wykonawcy;

• Optymalizacja będącej przedmiotem zamówienia strony internetowej, wg co najmniej 6 słów kluczowych określonych w trakcie tworzenia strony; optymalizacja będzie realizowana przez Wykonawcę w okresie od uruchomienia strony internetowej przez rok;

• Uruchomienie strony internetowej przez Wykonawcę następuje na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

• Z chwilą zakupu projektu strony Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dzieła; przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, następuje w ramach wynagrodzenia umownego określonego w ofercie Wykonawcy;

• Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszelkie istniejące materiały tekstowe i graficzne, na podstawie których Wykonawca przygotuje projekt strony internetowej;

• Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi 3 koncepcje graficzne, na podstawie których, w ciągu 7 dni od otrzymania projektów, Zamawiający wybierze koncepcję do dalszego opracowania i realizacji;

• Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników – w zakresie samodzielnej aktualizacji i uzupełniania informacji znajdujących się w witrynie internetowej;

• Wykonawca zobowiązany jest do gwarancyjnych napraw wszelkich usterek, przez okres 4 miesięcy. Licząc od dnia przekazania Zamawiającemu gotowego produktu .

Oferent może wystąpić o przekazanie szczegółowej specyfikacji wymagań do wykonania w/w usług. Zapytanie należy przesłać na adres tomasz.szuba@venturishoreca.com, odpowiedź zostanie udzielona pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zapytania. Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 28.02.2023r

Venturis HoReCa – Zapytanie o cenę

Dodaj komentarz