O Venturis HoReCa

Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy połączyli swoje siły, wiedzę, ekspertyzę i pomysły w celu zoptymalizowania kosztów funkcjonowania branży HoReCa poprzez ograniczanie odpadów spożywczych. Wspólnie opracowaliśmy KuMin.Sys, który ma wspierać monitoring i planowanie działań kuchni restauracyjno-hotelowych w celu ograniczania skali odpadów spożywczych. Zajmujemy się również konsultingiem, który ma na celu formułowanie wspólnie z klientami strategii i planów ograniczania odpadów spożywczych oraz wdrożenia konkretnych pomysłów usprawniających oraz ograniczających skalę strat i marnotrawstwa.