Zasady naszego świata

Zasada kapitalizmu: kupować możliwie najtańsze surowce, płacić pracownikom jak najmniej, sprzedawać jak najwięcej po możliwie najwyższej cenie zaakceptowanej przez możliwie dużą liczbę klientów. Firmom zależy na zwiększaniu konsumpcji. Efekt jest taki, że jedzenie często się wyrzuca, bo kupujemy go za dużo, a dzieci w krajach bogatych spożywają 2 razy więcej kalorii niż powinny w swoim wieku. Angażuje się reklamę, żeby dodatkowo napędzić sprzedarz.

Wg Oscara Wilde’a

Oscar Wilde w 1891 r. pisząc o socjalizmie: „widzą się otoczeni ohydną nędzą, ohydną brzydotą, ohydnym głodem. Musi to ich silnie wzruszyć. Łatwiej wzruszyć uczucie ludzkie, niż ludzki rozum; znacznie łatwiejszym jest współodczuwanie z cierpieniem, niż współodczuwanie z myślą. Wskutek tego, ze szlachetnymi, choć spaczonymi zamiarami, podejmują się z wielką powagą i wielką uczuciowością zadania leczenia zła, które postrzegają. Lecz ich lekarstwa nie leczą choroby: tylko ją przedłużają. W istocie ich lekarstwa są częścią choroby. Starają się rozwiązać problemy nędzy, utrzymując przy życiu nędzarza; albo, jeśli należą do bardzo postępowej szkoły, zabawiając

biedaka. Właściwym dążeniem jest dążenie do odbudowania społeczeństwa na takich podstawach, że nędza będzie niemożliwa. Jak najgorszymi właścicielami niewolników byli ci, którzy byli dobrymi dla swych niewolników, gdyż w ten sposób przeszkodzili odczuciu ohydy systemu przez cierpiących pod nim”

Bogata krowa…

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) – Katolicka Agencja na rzecz Rozwoju, przeprowadziła analizę w 2002 r., która wykazała że 1 krowa europejska otrzymuje od Unii około 2,2 USD na dzień, 800 USD rocznie. Każda z nich była bogatsza niż 3,5 mld ludzi – połowa ludności świata.